Pravila nagradnog natječaja

„Sendvičijada“

 

Članak 1. Priređivač

 

Nagradni natječaj priređuje Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 (dalje u tekstu Priređivač).

 

Članak 2. Trajanje nagradnog natječaja

 

Nagradni natječaj započinje 12. srpnja 2021. i traje do 15. kolovoza 2021. Nagradni natječaj igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

 

Organizator zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja natječaja i datuma proglašenja pobjednika.

 

Članak 3. Objava pravila nagradnog natječaja

 

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na internet stranici www.sendvicijada.hr.

 

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

 

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo koje druge tvrtke izravno uključene u realizaciju ovog nagradnog natječaja.

 

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju

 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je posjetiti internet stranicu www.sendvicijada.hr, riješiti tjedni zadatak (kreirati sendvič) i upisati osobne podatke.

 

Jedan sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati jednom prijavom tjedno.

 

Članak 6. Nagradni fond

 

Nagradni fond sastoji se od:

  • Tjednih nagrada: ukupno 25 x Lidl poklon bon vrijednosti 100,00 kuna (svaki tjedan 5 nagrada)
  • Glavnih nagrada:
    • 1. mjesto: SMEG poklon bon od 10.000 kuna + LIDL poklon bon od 2.000 kuna
    • 2. – 5. mjesto: Preklopni roštilj
    • 6. – 10. mjesto: Električna rashladna kutija

 

Članak 7. Proglašenje pobjednika natječaja

 

Po završetku svakog tjedna održat će se ocjenjivanje prijava. Za svaki tjedan tročlani žiri će odabrati 2 finalista i 5 prijava koje će biti nagrađene tjednom nagradom.

 

Po završetku natječaja održat će se finalno ocjenjivanje sendviča pri čemu će žiri ocijeniti 10 finalista i rangirati ih od 1. do 10. mjesta te će se prema toj ljestvici dodijeliti glavne nagrade natjecateljima.

 

Imena svih pobjednika natječaja bit će objavljena u roku od 15 dana od završetka natječaja na internet stranici www.sendvicijada.hr, a pobjednici će u istom roku biti obaviješteni telefonski ili e-mailom.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada

 

Pobjednici natječaja će biti obaviješteni o načinu preuzimanja nagrade telefonski ili e-mailom.

Ako nagradu ne preuzmu u roku od 30 dana od primljene obavijesti, smatra se da su odustali od nagrade te gube pravo na nagradu. Priređivač u tom slučaju može proglasiti novog pobjednika natječaja koji ima pravo na nagradu.

 

Članak 9. Ostale odredbe

 

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

 

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Korištenje osobnih podataka 

 

Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici prihvaćaju ova pravila te su suglasni da se, postanu li dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu javno objaviti i bez naknade upotrebljavati od Organizatora u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili videomaterijalu u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima natječaja.

 

Sudjelovanjem u natječaju sudionik daje svoju izričitu privolu organizatoru da prikuplja, obrađuje i upotrebljava njegove osobne podatke (ime, prezime, adresu, broj mobitela ili telefona, e-mail adresu) za potrebe provedbe natječaja.

 

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Osobni podatci prikupljeni u svrhu provedbe ove nagradne igre neće se koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

 

Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka kupci mogu pronaći na Internet stranicama https://www.lidl.hr/hr/Zastita-podataka.htm i Zaštita osobnih podataka – www.lidl.hr 

 

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

 

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

 

Organizator zadržava pravo na izmjenu pravila ovog natječaja. Sudionici će o eventualnim izmjenama pravila biti obaviješteni putem internet stranice www.sendvicijada.hr.

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.