Pravila nagradnog natječaja „Sendvičijada“

 

Članak 1. Priređivač

Nagradni natječaj priređuje Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 (dalje u tekstu Priređivač).

 

Članak 2. Trajanje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj započinje 24. kolovoza 2020. i traje do 20. rujna 2020. Nagradni natječaj igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

Organizator zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja natječaja i datuma proglašenja pobjednika.

 

Članak 3. Objava pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na internet stranici www.sendvicijada.hr.

 

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo koje druge tvrtke izravno uključene u realizaciju ovog nagradnog natječaja.

 

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je posjetiti internet stranicu www.sendvicijada.hr, kreirati virtualni sendvič od ponuđenih sastojaka, osmisliti kreativni naziv i kratki tekst o sendviču te spremiti sendvič u galeriju na stranici.

Nakon kreiranja sendviča, potrebno je sliku sendviča preko poveznice podijeliti na vlastitom Facebook profilu uz #pikoksendvicijada (objava mora biti javna).

Jedan sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati samo jedanput.

 

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • nagrada: Hladnjak (kupon u vrijednosti hladnjaka kojeg dobitnik može iskoristiti za kupnju hladnjaka u jednoj od raspoloživih boja) + Lidl poklon bonovi u vrijednosti 3.500,00 kn
  • nagrada: Lidl poklon bonovi u vrijednosti 2.000,00 kn
  • nagrada: Lidl poklon bonovi u vrijednosti 1.000,00 kn
  • 10 nagrada: Lidl poklon bonovi u vrijednosti 200,00 kn

 

Članak 7. Proglašenje pobjednika natječaja

Po završetku natječaja održat će se ocjenjivanje prijava u dva kruga.

U prvom krugu ocjenjivanja tročlani žiri će odabrati 10 najboljih prijava, a kriterij ocjenjivanja će biti: odabir sastojaka, kreativnost naziva i kreativnost teksta o sendviču.

U drugom krugu ocjenjivanja osmeročlani žiri će 10 najboljih prijava ocijeniti i rangirati od 1. do 10. mjesta te će se prema toj ljestvici dodijeliti nagrade natjecateljima.

Imena svih pobjednika natječaja bit će objavljena u roku od 8 dana od završetka natječaja na internet stranici www.sendvicijada.hr, a pobjednici će u istom roku biti obaviješteni telefonski ili e-mailom.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada 

Pobjednici natječaja će biti obaviješteni o načinu preuzimanja nagrade telefonski ili e-mailom.

Ako nagradu ne preuzmu u roku od 30 dana od primljene obavijesti, smatra se da su odustali od nagrade te gube pravo na nagradu. Priređivač u tom slučaju može proglasiti novog pobjednika natječaja koji ima pravo na nagradu.

 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Korištenje osobnih podataka

Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici prihvaćaju ova pravila te su suglasni da se, postanu li dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu javno objaviti i bez naknade upotrebljavati od Organizatora u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili videomaterijalu u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima natječaja.

Sudjelovanjem u natječaju sudionik daje svoju izričitu privolu organizatoru da prikuplja, obrađuje i upotrebljava njegove osobne podatke (ime, prezime, adresu, broj mobitela ili telefona, e-mail adresu) za potrebe provedbe natječaja.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Osobni podatci prikupljeni u svrhu provedbe ove nagradne igre neće se koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka kupci mogu pronaći na Internet stranici https://www.sendvicijada.hr/impressum/

 

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

Organizator zadržava pravo na izmjenu pravila ovog natječaja. Sudionici će o eventualnim izmjenama pravila biti obaviješteni putem internet stranice www.sendvicijada.hr.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.